Please share on:
LinkedIn
Share

Ce este certificatul de urbanism

Construirea unei case sau a unui ansamblu rezidențial presupune parcurgerea unor etape obligatorii precum depunerea de documente care au legătura cu viitoarea construcție și achitarea unor taxe conform numărului de metri pătrați ai construcției care urmează să fie ridicată. Certificatul de urbanism este un document oficial esențial, emis de autoritățile administrative locale sau județene care permite obținerea autorizației de construcție în condiții de legalitate. Are rol informativ și include informații importante despre viitoarea casă sau clădire, cum ar fi:

 • Poziția construcției în teren
 • Regimul de înălțime
 • Procentul pe care îl ocupă amprenta casei pe sol din suprafața terenului
 • Valorile maxime pentru coeficientul de utilizare a terenului
 • Avizele și acordurile necesare pentru a primi autorizația de construcție
 • Regimul economic, juridic și tehnic al construcției

Potrivit legii, dreptul de proprietate asupra unei construcții nu poate fi dobândit în absența certificatului de urbanism și a autorizației de construcție.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism se obține în baza unei cereri prealabile depusă la biroul de Urbanism aferent localității în care va fi realizată construcția. Este semnat de președintele consiliului județean sau primar, după caz, de secretar și de arhitectul șef sau de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente.

Pentru a obține certificatul, sunt necesare următoarele acte:

 • Cerere tip de eliberare a unui certificat de urbanism
 • Scopul solicitării
 • Act de proprietate pentru teren sau pentru construcție în cazul în care o reabilitezi
 • Plan topografic, cadastral si plan de încadrare în zonă
 • După caz, extras din plan cadastral și extras de carte funciară
 • Avize pentru branșare la utilități – gaze, electricitate, apă și salubritate
 • Chitanța pentru plata taxei de eliberare a certificatului de urbanism
 • Mai multe informații despre dosar pentru fiecare caz în parte, se pot solicita de la primaria sau de la Oficiul de sector/județean al Inspectoratului de Construcții.

  Taxa pentru certificat depinde de zona în care vei construi sau reabilita, urban sau rural și de suprafața construită a clădirii. Astfel, până la 150 mp vei plăti între 5 și 6 lei, între 151 și 250 mp taxa va fi între 6-7 lei, între 251 și 500 mp va fi între 7-9 lei etc.

  Valabilitatea certificatului de urbanism de la data emiterii este de 12 luni cu posibilitate de prelungire daca este cazul și durata de obținere a documentului este de maxim 15 zile de la depunerea dosarului.

  Sursă: https://blog.equinox.ro/suprafata-utila-vesus-suprafata-construita/

  Please share on:
  LinkedIn
  Share